Assemblea ordinària setembre 2016

Lloc:   al pavelló "El Pujoló"
Dia/Hora: divendres 16-setembre-2016  20:00

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació de l'acta anterior.
  2. Canvis temporada 2016-2017. Junta, equip tècnic, equips, horaris,..
  3. Incidència fiscal al Club.
  4. Incidències econòmiques. Fitxes, fiscals, quotes, pressupost,...
  5. Aprovació noves quotes.
  6. Eixos principals de la temporada.
  7. Propostes i iniciatives per aquesta temporada.
  8. Torn obert de paraules.
Permisos: